Pelottaako kirjautua Google Adsiin? Onko kurkunpäässä ikävä tunne, että budjettia menee hukkaan ja on mennyt jo pitemmän aikaa?

Tässä jaksossa laitetaan Google Adsin rahanhassaushanat kiinni ja tiristetään euroista enemmän irti. Oppaanamme digimarkkinointitoimisto Qurun Senior Digital Marketing Specialist Otso Karvinen.

Tutustu Otso Karviseen

Jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avulla, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Podcastin alussa Jukka Aalho ja Otso Karvinen keskustelevat Google Ads -mainonnan perustavanlaatuisista ongelmista, joita monet yritykset kohtaavat. He puhuvat erityisesti siitä, kuinka usein Google Ads -budjetteja ei käytetä optimaalisesti, johtaen rahan tuhlaukseen ja tehottomiin kampanjoihin.

 • Google Ads -kampanjoiden yleiset virheet
 • Budjetin tuhlaus ja sen seuraukset

Vieraan esittely ja tausta

Otso Karvinen esittelee itsensä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijaksi ja kertoo urapolustaan freelance-markkinoijasta digimarkkinointiin. Hänen kokemuksensa kattaa sosiaalisen median, sisällöntuotannon ja käännöstyön.

 • Otso Karvisen urapolku digimarkkinoinnissa
 • Freelancerista asiantuntijuuteen

Budjetin tehokas käyttö Google Adsissa

Karvinen korostaa tavoitteellisen mainonnan merkitystä ja tarvetta asettaa selkeitä tavoitteita Google Ads -kampanjoille. Hän mainitsee, että ilman selkeitä tavoitteita ja tehokasta konversion seurantaa, budjettia kuluu helposti hukkaan.

 • Google Ads -kampanjoiden tavoitteiden asettaminen
 • Konversion seurannan puute ja sen vaikutukset budjetin käyttöön

Yleiset sudenkuopat ja varoitusmerkit

Jakson aikana Karvinen käy läpi yleisiä sudenkuoppia, jotka voivat johtaa Google Ads -budjetin hukkaan. Hän neuvoo, kuinka tärkeää on tarkistaa kampanjoiden asetukset ja seurata niiden tehoa säännöllisesti, välttäen tyypillisiä virheitä, kuten avainsanojen liiallista laajentamista ja heikosti kohdennettuja mainoksia.

 • Asetusten säännöllinen tarkistus ja päivitystarve
 • Varoitusmerkit, kuten nopea budjetin kuluminen ja huonot konversiot

Strategiat ja parhaat käytännöt

Karvinen jakaa strategioita ja parhaita käytäntöjä, joilla Google Ads -kampanjoita voidaan optimoida. Hän keskittyy viiden askeleen malliin, jossa tarkastellaan datan hyödyntämistä, tilin rakennetta, avainsanojen valintaa, mainostekstejä ja laajennuksia.

 • Viiden askeleen malli kampanjan optimointiin
 • Datan, tilirakenteen ja avainsanojen tärkeys

Viiden askeleen malli Google Ads -audittiin

 1. Datan hyödyntäminen: Tarkastellaan ensin, kuinka dataa käytetään ja syötetään Google Ads -algoritmiin, mikä on nykypäivän mainonnan kannalta kriittinen askel. On tärkeää varmistaa, että käytettävä data on relevanttia ja että se tukee kampanjan tavoitteita.
 2. Tilin rakenne: Seuraavaksi analysoidaan tilin rakennetta, jotta se noudattaa nykyisiä ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Rakenteen on oltava sellainen, että se tukee liiketoimintaa ja edesauttaa mainonnan tavoitteiden saavuttamista.
 3. Avainsanojen valinta: Avainsanojen oikeellisuus ja relevanssi tarkistetaan. On varmistettava, että käytössä olevat avainsanat vastaavat liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita.
 4. Mainostekstit: Tässä vaiheessa keskitytään mainostekstien tarkistamiseen. On tärkeää, että mainostekstit ovat luovia, kunnossa ja ennen kaikkea relevantteja avainsanoihin nähden.
 5. Mainoslaajennukset: Viimeinen askel on arvioida käytössä olevat mainoslaajennukset. Laajennusten on oltava tehokkaita ja niiden on täydennettävä itse mainosta tuoden lisäarvoa ja tehostetta kampanjoihin

Lopputiivistys ja neuvot

Lopuksi Karvinen antaa vinkkejä siitä, kuinka Google Ads -tilin tehokkuutta voi arvioida ja parantaa. Hän suosittelee myös ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntämistä, erityisesti jos sisäistä osaamista ei ole tarpeeksi.

 • Ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämisen suositus
 • Nopeiden voittojen tavoittelu ja pitkän aikavälin strategiat

Jakso päättyy keskusteluun siitä, miten yritykset voivat lähestyä Google Ads -mainontaa järkevästi, välttäen yleisiä ansakuoppia ja optimoiden budjettinsa käytön tuloksellisemmin.