Hyvässä myyntitarjouksessa on rakenne, jota toistamalla saat enemmän myyntiä vähemmällä vaivalla. Advance B2B:n myyntijohtaja Akseli Matila esittelee C.U.S.T.O.M.E.R.-mallin hyvään myyntitarjoukseen.

Kuva: Akseli Matilan kautta

Tutustu Akseli Matilaan

Jakson tiivistelmä: voittava tarjousmalli

Akseli Matilan myyntitarjouksen mallissa on 8 kohtaa:

C.U.S.T.O.M.E.R =

  • Compendium (Tiivistelmä): Tarjouksen alussa tulee olla selkeä ja ytimekäs tiivistelmä tarjouksen pääkohdista.
  • Understanding (Asiakasymmärrys): Syvällinen ymmärrys asiakkaan tarpeista ja toiveista on välttämätöntä.
  • Story (Tarina): Tarjouksen tulee kertoa tarina, joka resonoi asiakkaan kanssa ja tekee tarjouksesta mieleenpainuvan.
  • Technique (Tekniikka): Tarjouksen tulee sisältää selkeä kuvaus siitä, miten myytävä tuote tai palvelu vastaa asiakkaan tarpeita.
  • Outline (Yleiskuva): Aikataulu ja projektin vaiheet tulee esittää selkeästi, jotta asiakas ymmärtää prosessin keston ja vaatimukset.
  • Motive (Motiivi): Myyjän tulee selkeästi perustella, miksi asiakkaan tulisi valita juuri heidän tarjouksensa.
  • Evidence (Todisteet): Asiakasreferenssit ja muut todisteet onnistuneista projekteista vahvistavat myyjän uskottavuutta.
  • Rate (Hinta): Tarjouksen tulee sisältää selkeä ja ymmärrettävä hinnoittelu sekä kaupalliset ehdot.

Tämä malli auttaa myyjiä rakentamaan kohdennettuja ja asiakkaan tarpeisiin vastaavia tarjouksia, jotka erottuvat kilpailijoista ja lisäävät myyntiä.