Onko suuntasi kansainvälisille markkinoille? Haluaisitko kuulla näkemyksen siitä, kuinka kypsä organisaation pitää olla ennen kuin varvasta kannattaa ylettää rajaviitan toiselle puolelle?

Markkinointiperunassa laitetaan asiakashankintaprosessit kuntoon ennen kuin lähdetään isommille kansainvälisille vesille. Oppaanamme B2B-kasvutoimisto Ideallyn operatiivinen johtaja Jone Korpi.

Tutustu Jone Korpeen

Jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avulla, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Jone Korven asiantuntemus ja kokemus

Jone Korpi, B2B-myyntiin ja asiakashankintaan erikoistunut asiantuntija, käy läpi urapolkunsa, joka kulki markkinoinnin ja brändisuunnittelun kautta myyntiin ja asiakashankintaan. Hän painottaa tasapainoisen asiakashankintaprosessin merkitystä, jossa määrätietoisuus yhdistyy luovaan ajatteluun.

  • Kokemus markkinoinnista ja brändisuunnittelusta
  • Syventyminen myyntiin ja asiakashankintaan sattuman kautta

Asiakashankinnan merkitys ennen kansainvälistymistä

Podcastissa korostetaan, että yritysten tulee varmistaa asiakashankintaprosessinsa toimivuus ennen kansainvälistymisen aloittamista. Jone ilmaisee, että selkeä suunnitelma ja prosessien ymmärrys ovat perustana menestykselle uusilla markkinoilla.

  • Asiakashankintaprosessien kunnossapidon tärkeys
  • Uusien markkinoiden asiakashankinnan haasteet

Haasteet kansainvälisessä asiakashankinnassa

Jone ja Jukka keskustelevat kulttuuristen erojen ja kieliesteiden aiheuttamista haasteista, jotka voivat johtaa resurssien väärinkäyttöön ja tehottomaan asiakashankintaan.

  • Kulttuuriset erot ja kieliesteet
  • Virherekrytoinnit ja niiden vaikutus resurssien käyttöön

Valmistautuminen kansainvälistymiseen

Valmistautuminen kansainvälistymiseen vaatii perusteellista myyntiprosessin arviointia ja tiimien välistä yhteistyötä. Jone neuvoo yrityksiä yhdistämään myynti- ja markkinointitiiminsä ja kehittämään selkeitä myyntistrategioita.

  • Myyntiprosessin tarkastelu ja dokumentointi
  • Myynti- ja markkinointitiimien integraatio

Käytännön vinkit ja strategiat

Keskustelun lomassa Jone tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja strategioita, joilla voi parantaa asiakashankintaa ja valmistautua kansainvälisille markkinoille.

  • Myyntiprosessin pelikirjan kehittäminen
  • Asiakashankinnan tehokkaiden metodien tunnistaminen ja soveltaminen

Päätelmät ja neuvot

Lopuksi Jone antaa neuvoja siitä, miten ymmärtää ja sopeutua uusiin markkinoihin sekä miten tunnistaa ja korjata ongelmia asiakashankintaprosesseissa. Hän painottaa järjestelmällisen kehityksen, mittaamisen ja paikallisen markkinatuntemuksen merkitystä.