Generatiivisen tekoälyn esiinmarssi polkee alleen ne, jotka eivät liiku tarpeeksi nopeasti. Luovien toimistojen kenttä muuttuu kun tekoäly pystyy tekemään yhä suuremman osan niistä töistä, joista toimistot ennen saivat leipänsä.

Mikä on toimistojen rooli nyt ja tulevaisuudessa? Miten toimistot itse käyttävät generatiivista tekoälyä? Ja mistä yritys tunnistaa mainostoimistokumppanin, joka ei vain heiluttele käsiään vaan naputtelee myös syötteitä.

Vieraana digitoimisto Kuulun toimitusjohtaja Jonna Muurinen.

Tutustu Jonna Muuriseen

Jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Podcast alkaa keskustelulla mainostoimistojen muutoksista ajan saatossa ja pohditaan, voiko markkinoinnin ”maaginen kosketus” säilyä tekoälyn aikakaudella. Jonna Muurinen, joka on Kuulun perustaja ja toimitusjohtaja, jakaa ajatuksiaan siitä, miten tekoäly on mullistanut alaa.

  • Mainostoimistojen siirtyminen perinteisestä mainonnasta digi- ja some-toimistojen kautta luoviin toimistoihin
  • Tekoälyn tuoma potentiaali ja haasteet markkinointialalle

Tekoäly Kuulun käytännöissä

Muurinen valottaa, kuinka Kuulu on hyödyntänyt tekoälyä ja sopeutunut sen tuomiin muutoksiin markkinointialalla. Hän painottaa ihmisen korvaamattomuutta luovuudessa ja strategisessa ajattelussa mutta tunnustaa tekoälyn hyödyt rutiinitehtävissä ja analyyttisissä prosesseissa.

  • Tekoälyn käyttö Kuulussa, sisältäen visuaalisen sisällön tuotannon ja ideointiprosessit
  • Ihmisten luovuuden ja tekoälyn tasapainottaminen toiminnassa

Sopeutuminen tekoälyyn markkinointitiimeissä

Muurinen korostaa tekoälyn oppimisen ja sopeutumisen tärkeyttä. Hän mainitsee Kuulun koulutusohjelmat ja henkilöstön kehityksen tekoälyn käyttöön sekä uusien palveluiden luomiseen.

  • Tekoälyyn sopeutumisen tarve markkinointiammattilaisille
  • Uusien työkalujen ja prosessien luominen tekoälyn avulla

Markkinoinnin tulevaisuus tekoälyn kanssa

Keskustelussa nostetaan esiin, miten tekoäly mahdollistaa markkinointitoimistojen keskittymisen lisäarvoa tuottaviin tehtäviin, ja miten rutiininomaiset tehtävät vähenevät.

  • Tekoälyn vaikutus markkinointitoimistojen palvelutarjontaan ja liiketoimintamalleihin
  • Luovien ja strategisten palveluiden korostuminen tekoälyn myötä

Kumppanin valinta ja tekoälyn käyttö

Muurinen antaa vinkkejä, miten tunnistaa asiantunteva tekoälykumppani ja miten hyödyntää tekoälytyökaluja omassa liiketoiminnassa. Hän kehottaa kuuntelijoita arvioimaan potentiaalisten kumppanien tarjoamia sisältöjä ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa.

  • Kriteerit tekoälykumppanin valinnassa, mukaan lukien sisällön laatu ja relevanssi
  • Tekoälyn hyödyntäminen oman yrityksen toiminnassa

Lopuksi Muurinen summaa, että tekoäly on tuonut uuden ulottuvuuden mainostoimistojen toimintaan, ja vaikka monet perinteiset tehtävät voivat vähentyä, se avaa ovet uudenlaiselle luovalle työlle ja strategiselle ajattelulle.

Hän painottaa, että tekoälyn myötä erotellaan entistä selkeämmin ne toimistot, jotka todella ymmärtävät ja osaavat hyödyntää uutta teknologiaa, antaen heille mahdollisuuden keskittyä mielekkäimpiin ja arvoa tuottaviin työtehtäviin