Millaisiin tilanteisiin sopii kaunis, korkeiden tuotanto-arvojen video? Entä milloin on parempi tehdä sopivan kotikutoisen näköistä UGC:tä? Entä mikä on se asia, jota ilman videoprojektia ei kannata laittaa käyntiin ollenkaan?

Vieraana videotoimisto Feeniks Visualin toimitusjohtaja Olli Luoma-aho.

Kuva: Janne Dahlman / Feeniks Visual

Tutustu Olliin ja Feeniks Visualiin

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Podcastissa juontaja Jukka Aalho keskustelee vieraansa Olli Luoma-ahon kanssa siitä, miten luoda kaunista videota UGC-videoiden aikakaudella. Olli Luoma-aho on visuaalisen alan toimitusjohtaja, joka tuo yritysten tarinoita esille videoiden kautta.

Videon merkitys markkinoinnissa

  • Videot ovat keskeinen osa nykyaikaista markkinointia. Niiden avulla voidaan herättää tunteita ja tarjota tietoa samanaikaisesti.
  • Laadukkailla videoilla voidaan saavuttaa haluttu vaikutus, kun taas UGC (User Generated Content) voi tarjota aitoutta ja luoda vahvemman yhteyden yleisöön.

Tuotannon eri vaiheet

  • Video tuotetaan usein yhteistyössä mainostoimiston tai suoraan videotoimiston kanssa.
  • Hyvässä tuotannossa korostetaan suunnittelua ja esituotantoa, kuvausta, editointia, äänien käsittelyä ja graafista suunnittelua.
  • Budjettiin tulee kiinnittää huomiota, sillä laadukas tuotanto vaatii investointeja sekä tuotantoon että jakeluun.

Vinkkejä onnistuneeseen videoon

  • Äänenlaadun varmistaminen on kriittistä, etenkin jos video sisältää puhetta.
  • Videoita suunniteltaessa on tärkeää huomioida jakelukanavat ja kohdeyleisö.
  • Videon sisällön ja idean tulisi olla selkeitä ja yhteydessä yrityksen viestiin ja tavoitteisiin.

Yhteenveto

Tässä jaksossa käsitellään videon roolia nykyaikaisessa markkinoinnissa painottaen sekä tuotannon että jakelun merkitystä. Luoma-aho korostaa videon voimaa tarinankerronnassa ja sen kykyä herättää tunteita, sekä tarjoaa konkreettisia vinkkejä onnistuneeseen videotuotantoon.