Miten saadaan lisää suomalaisia startup-menestystarinoita? Mikä toimi Ouralla ja mitä työkaluja ja ajatusmalleja muut founderit voisivat ottaa käyttöön? Vieraana enkelisijoittaja, Ouran co-founder Petteri Lahtela.

Kuva: Petteri Lahtelan kautta

Tutustu Petteri Lahtelaan

Tästä podcastissa keskustellaan Petteri Lahtelan kanssa

Mitä menestys on?

 • Miten menestys määritellään?
 • Lopullisena tarkoituksena asiakkaalle tuotettava arvo

Mitä esteitä suomalaisten startupien edessä on?

 • Talentin saaminen
 • Kohdemarkkinaan meno ja siellä olo
 • Oikea kysymyksenasettelu

Mitä työkaluja foundereille on? Mikä toimi Ourassa?

 • Use casejen ja käyttäjätarinoiden teko
 • Tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti
 • Käytetään pohjana koko yrityksen toiminnalle
 • Oman vision tärkeys ja sen kuunteleminen
 • Miten asiakkaiden toiveet otetaan huomioon omassa visiossa
 • Käyttäjäryhmät: mitä ryhmiä kannattaa ensimmäisenä lähteä tavoittelemaan?
 • Maksetun mainonnan rooli ja vaikutus retentioon

Menestyksen seuraamisen metriikat

 • Mitä kannattaa seurata menestyksen mittarina?
 • Retentio eli asiakaspysyvyys
 • Referralit eli suosittelut
 • Konversioaste etenkin kohdeyleisön löytämisen näkökulmasta

Tärkein kysymys

 • Olemmeko tekemässä merkityksellisiä asioita?

Jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avulla joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Markkinointiperunan podcast-jaksossa Petteri Lahtela keskustelee menestyksen elementeistä ja siitä, miten suomalaiset yritykset voivat saavuttaa kansainvälistä menestystä. Jakson keskiössä on Lahtelan näkemykset start-upien menestyksestä, terveys- ja hyvinvointialan innovaatioista, sekä syvällisemmät pohdinnat yrittäjyyden ydinarvoista ja merkityksellisyydestä.

Petteri Lahtelan ajatuksia menestyksestä ja yrittäjyydestä

Petteri Lahtela korostaa merkityksellisen työn tärkeyttä ja sitä, miten yrittäjänä voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Hän jakaa kokemuksiaan sijoittajana ja neuvonantajana, painottaen terveyden ja hyvinvoinnin alojen innovaatioita.

 • Lahtela haluaa auttaa yrittäjiä löytämään oman polkunsa ja keskittymään merkitykselliseen vaikuttamiseen.
 • Hän korostaa tiimien merkitystä ja sitä, miten yhteinen visio ja arvot ohjaavat yrityksen menestystä.
 • Lahtela näkee, että suomalaisissa yrityksissä on paljon potentiaalia, mutta niiden on uskallettava lähteä rohkeasti kansainvälisille markkinoille.

Menestystekijät ja yrittäjän polku

Lahtela keskustelee siitä, miten menestys määritellään ja mitkä tekijät edistävät yrityksen kasvua ja vaikuttavuutta. Hän tuo esille, että yrittäjien tulisi keskittyä aidon ongelman ratkaisemiseen ja luoda arvoa loppukäyttäjille.

 • Menestyksen avaimia ovat innovatiivisuus, käyttäjälähtöisyys ja kyky nähdä suurempi kuva.
 • Lahtela painottaa, että menestyksen mittarit ovat muutakin kuin taloudellista tuottoa; merkityksellisyys ja vaikuttavuus ovat yhtä tärkeitä.
 • Yrittäjien tulee olla valmiita oppimaan jatkuvasti ja sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.

Kohti kansainvälistä menestystä

Lahtela keskustelee suomalaisten yritysten kansainvälistymisen haasteista ja mahdollisuuksista. Hän kannustaa yrittäjiä hyödyntämään Suomen vahvuuksia, kuten korkeatasoista osaamista ja innovatiivista teknologiaa, luodakseen kestäviä menestystarinoita.

 • Lahtela näkee, että suomalaisilla on kaikki edellytykset menestyä globaaleilla markkinoilla, kunhan he uskaltavat tarttua mahdollisuuksiin ja rakentaa vahvoja kansainvälisiä verkostoja.
 • Hän korostaa, että menestyksen taustalla on usein yrittäjän intohimo, sitkeys ja kyky nähdä mahdollisuuksia haasteissa.

Asiakaslähtöisyys ja innovaation merkitys

Lahtela korostaa asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämisen ja niihin vastaamisen tärkeyttä.

 • Yrityksen on tärkeää keskittyä oikean ongelman ratkaisemiseen ja luoda todellista arvoa asiakkailleen.
 • Innovatiivisuus ja kyky nähdä asiakkaan tarpeet ovat avainasemassa menestyvän tuotteen kehittämisessä.

Markkinoinnin rooli ja strategiat

Lahtela painottaa, että onnistunut markkinointi perustuu autenttiseen viestintään ja asiakkaan arvostuksen ymmärtämiseen.

 • Influensserimarkkinointi ja asiakassuositukset ovat tehokkaita keinoja luoda luottamusta ja lisätä tuotteen näkyvyyttä.
 • Oikean kohderyhmän tunnistaminen ja heidän tarpeidensa täyttäminen on keskeistä markkinoinnin onnistumiselle.