Tiimityön tärkeys tiukassa paikassa. Uskallus pyytää ja antaa apua. Mitä kaikkea tiimit voivat oppia siitä, miten sukellustiimit toimivat ja luovat psykologista turvallisuutta? Vieraana johtajuus- ja tiimityön valmentaja ja SSI-sukelluskouluttaja Katri Johansson

Kuva: Katri Johanssonin kautta

Tutustu Katri Johanssoniin

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Tässä podcast-jaksossa aiheena on psykologinen turvallisuus tiimityössä. Keskustelussa käydään läpi, miten tärkeää on luoda turvallinen ympäristö, jossa jokainen tiimin jäsen uskaltaa ilmaista ajatuksensa ja ideansa. Jakson vieraana on Katri Johansson, joka jakaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään psykologisen turvallisuuden merkityksestä sekä työ- että sukellusmaailmassa.

Kuka on Katri Johansson?

Katri Johansson on kokenut ihmisten auttaja, jolla on pitkä ura sosiaalialalla ja sukelluskouluttajana. Hänen taustansa ihmisten ohjaajana ja kokemukset sukelluskouluttajana ovat ohjanneet hänet psykologisen turvallisuuden pariin.

Psykologisen turvallisuuden merkitys

  • Psykologinen turvallisuus on tärkeää tiimin suorituskyvylle ja hyvinvoinnille.
  • Työyhteisössä, jossa vallitsee psykologinen turvallisuus, ihmiset uskaltavat ilmaista itseään, kokeilla uusia asioita ja tuoda esille erilaisia näkemyksiä.
  • Kun tiimin jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi, he ovat avoimempia, luovempia ja sitoutuneempia.

Käytännön esimerkkejä ja toimenpiteitä

  • Psykologisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen on olemassa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä.
  • Esimerkiksi sukellusmaailmasta Katri tuo esiin, miten tärkeää on avoin kommunikaatio, yhteisten sääntöjen noudattaminen ja toisten auttaminen.
  • Työelämässä psykologisen turvallisuuden parantaminen voi alkaa esimerkiksi yhteisten pelisääntöjen määrittelystä ja yhteistyön parantamisesta.

Yleiset haasteet ja ratkaisut

  • Tiimin erilaisten persoonallisuuksien yhteensovittaminen vaatii tietoisia toimia ja avointa keskustelua.
  • Katri korostaa, että jokaisen on otettava vastuuta psykologisen turvallisuuden ylläpitämisestä ja parantamisesta.
  • Konfliktit ja erilaiset näkemykset eivät ole haitallisia, kun niitä käsitellään rakentavasti ja turvallisessa ympäristössä.

Jakson pääsanoma on, että psykologinen turvallisuus on perusta menestyvälle tiimityölle ja jokaisen tiimin jäsenen hyvinvoinnille. Keskustelusta saa kattavan kuvan siitä, miten psykologinen turvallisuus vaikuttaa työyhteisössä ja miten sitä voidaan kehittää.