Miten bisneksen saa kasvuun ansaittua medianäkyvyyttä käyttämällä? Miten yritys ja toimittajat voivat luoda toisiaan hyödyttäviä suhteita? Vieraana PR-strategi Taru Tammikallio.

Kuva: Atte Mäläskä

Tutustu Taru Tammikallioon

Podcast-jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avustuksella, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Podcast-jaksossa keskustellaan PR:stä ja sen merkityksestä yritysten näkyvyyden kasvattamisessa. Vieraana on PR-strategi ja yrittäjä Taru Tammikallio, joka jakaa omia kokemuksiaan ja vinkkejään siitä, miten medianäkyvyys on auttanut häntä urallaan. Jakson juontaa Jukka Aalho.

Keskustelun avainkohdat

Jakson alussa Taru kertoo urapolustaan ja siitä, miten hän siirtyi varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan tehtävistä markkinointiin ja viestintään. Hän korostaa, että alalle siirtyminen vaati paljon oma-aloitteisuutta ja proaktiivisuutta, koska hänellä ei ollut alalta koulutusta tai verkostoja.

  • Taru aloitti freelancer-toimittajana, jossa hän oppi, miten mediaa kiinnostavat aiheet ideoidaan ja myydään toimituksiin.
  • Hän korostaa, että proaktiivisuus ja omien ideoiden aktiivinen pitchaaminen olivat avainasemassa hänen menestyksessään.
  • PR:n avulla Taru on onnistunut rakentamaan itselleen asiantuntijabrändiä, mikä on johtanut lisääntyneisiin haastattelupyyntöihin, puhujakeikkoihin ja jopa kustannussopimukseen.

PR:n hyödyt yrittäjälle

Taru ja Jukka keskustelevat siitä, miten PR ja mediaesilläolo voivat auttaa yrittäjiä ja asiantuntijoita kasvattamaan tunnettuuttaan ja luottamusta alallaan.

  • Mediaesilläolo tuo auktoriteettia ja uskottavuutta, sillä se toimii ulkoisena validaationa asiantuntijuudelle.
  • Median kautta tavoitetaan laajempia yleisöjä verrattuna pelkkään sosiaalisen median käyttöön.
  • Pitkäjänteinen näkyvyys mediassa voi johtaa suoraan myynnin kasvuun, kun potentiaaliset asiakkaat muistavat asiantuntijan tarpeen tullen.
  • PR tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ja nostaa esille tärkeitä teemoja ja arvoja, mikä voi avata uusia ovia ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

PR:n strateginen käyttö

  • Keskustelussa korostuu, että PR ei ole vain satunnaista näkyvyyttä varten, vaan sen avulla voidaan rakentaa pitkäjänteisesti luottamusta ja asiantuntijastatusta.
  • Tarun mukaan on tärkeää ymmärtää, miten media toimii ja miten eri toimittajat ja julkaisut voivat olla avuksi omien tavoitteiden saavuttamisessa.
  • Hän painottaa, että PR:ää tulisi käyttää johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty.