Konversio-optimointi

Palvelun kuvaus

Konversio-optimointi on sisällön optimointia niin, että useampi kävijä tekee sen, mitä yritys haluaa. Konversio-optimoinnissa muutetaan olemassa olevaa sisältöä hypoteesien pohjalta ja seurataan saavutetaanko tavoitteet muutosten jälkeen paremmin. Aalho Median kautta saat apua tekstuaalisiin ja viestinnällisiin asioihin.

Konversio-optimointi: kenelle ja missä

Liiketoimintaa verkossa tekeville yrityksille, jotka haluavat optimoida kampanjoita tai laskeutumissivuja paremmin konvertoiviksi. Konversio-optimoinnin kohteeksi sopii erityisesti selkeän konversion sisältävät sivut, kuten kampanjan laskeutumissivut. Aalho Media optimoi sekä suomen- että englanninkielisiä laskeutumissivuja.

Hintaesimerkkejä konversio-optimoinnista

Palvelun lopullinen hinta määräytyy optimoivan sivun ja työskentelytavan perusteella. Yhden kampanjalaskeutumissivun optimointi ja PPC-mainosten kirjoittaminen: 1650 € (+ alv 24 %)

Tältä onnistuminen näyttää

Onnistuneen konversio-optimoinnin jälkeen sinulla on paremmin konvertoiva sisältöpalanen, joka tuottaa yrityksellesi parempia tuloksia. Tulokset voivat olla esimerkiksi enemmän liidejä, yhteydenottoja tai myyntiä.