Lokalisoida vai not to localize? Mitä lokalisointi maksaa, missä vaiheessa se kannattaa ja mitä kasvuyrityksen on hyvä ottaa huomioon heti alusta asti, jotta kansainvälistyminen menee sujuvammin?

Kuva: Tarja Karjalaisen kautta

Tutustu Tarja Karjalaiseen

Jakson tiivistelmä

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avulla, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Lokalisointi ja kansainvälistyminen

Jakson vieraana Tarja Karjalainen, Ouran lokalisointipäällikkö, keskustelee aiheesta Jukka Aalhon kanssa. Keskustelussa käydään läpi Karjalaisen urapolku, lokalisoinnin merkitys sekä sen haasteet ja mahdollisuudet yritysten kansainvälistymisessä.

Tausta ja ura

 • Tarja Karjalainen on kokenut lokalisointialan ammattilainen, joka on työskennellyt alalla 15 vuotta erilaisissa rooleissa.
 • Hän aloitti uransa kääntäjänä ja on sittemmin laajentanut osaamistaan monipuolisesti lokalisointiin ja projektinhallintaan.

Lokalisoinnin merkitys

 • Lokalisointi on olennainen osa yritysten kansainvälistymistä, jossa tuotteet ja palvelut mukautetaan kohdemarkkinoiden kulttuurin ja kielen mukaisiksi.
 • Se sisältää käännöstyön lisäksi kulttuurisen sopeutumisen ja markkinoiden ymmärtämisen.

Haasteet ja strategiat

 • Haasteena on ymmärtää ja sopeutua kohdemarkkinoiden erityispiirteisiin, kuten kieleen, kulttuuriin ja kuluttajien käyttäytymiseen.
 • On tärkeää, että yritykset suunnittelevat lokalisointinsa strategisesti ja huolellisesti, mukaan lukien tekniset ratkaisut ja resurssien hallinta.

Lokalisoinnin konkretia ja toteutus

 • Lokalisointi on käytännössä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen väline. Se vaatii sitoutumista, resurssien oikeaa kohdentamista ja teknologian hyödyntämistä.
 • Karjalainen painottaa, että lokalisointi alkaa kohdemarkkinoiden ja kulttuurien ymmärtämisestä, mukaan lukien kieli ja kuluttajakäyttäytyminen.

Kansainvälistymisen haasteet

 • Suurimmat haasteet liittyvät kohdemarkkinoiden erityispiirteiden ymmärtämiseen ja yrityksen sisäiseen sitoutumiseen kansainvälistymiseen.

Lokalisoinnin prosessit ja teknologia

 • Onnistunut lokalisointi vaatii tehokkaita prosesseja ja teknologian hyödyntämistä. Karjalainen korostaa erityisesti prosessien ja teknologian merkitystä lokalisoinnissa.
 • Yrityksen on tärkeä rakentaa lokalisointistrategiansa ja prosessinsa huolellisesti alusta lähtien, jotta ne voidaan skaalata ja mukauttaa tarvittaessa.

Lopulliset ajatukset ja neuvot

 • Karjalainen suosittelee, että yritykset harkitsevansa kansainvälistymistä ja lokalisointia jo alkuvaiheessa. Hän painottaa, että tämä auttaa välttämään kalliita ja aikaa vieviä muutoksia myöhemmin.
 • Hän myös ehdottaa, että yritysten tulisi konsultoida lokalisointiasiantuntijoita varhaisessa vaiheessa ja varmistaa, että heidän tiiminsä ymmärtää kansainvälistymisen vaatimukset.