Mitä hyötyä vahvasta työnantajamielikuvasta on? Mitä EB oikeastaan on? Ja missä vaiheessa siihen kannattaa alkaa panostaa?

Vieraana Choice HR:n Senior Employer Branding Specialist Miira Peltomaa.

Tutustu Miira Peltomaahan

Tiivistelmä podcast-jaksosta: Työnantajamielikuva ja Miira Peltomaa

Tiivistelmä on tehty tekoälyn avulla, joten se voi sisältää epätarkkuuksia.

Miira Peltomaa keskustelee työnantajamielikuvan tärkeydestä ja siitä, miten sitä voidaan kehittää. Hänen taustansa markkinoinnissa ja intohimonsa työn merkityksellisyyden parantamiseen tuovat ainutlaatuista näkökulmaa aiheeseen.

Työnantajamielikuvan merkitys

  • Ihannetilanne: Työnantajamielikuvan kehittäminen edellyttää sitoutumista ja työtä
  • Vaikutukset: Työnantajamielikuva vaikuttaa suoraan työntekijäkokemukseen, organisaation tuottavuuteen ja kestävään kehitykseen
  • Rakentaminen: Kehittäminen vaatii tavoitteellista ja rehellistä viestintää

Työnantajamielikuvan rakentaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii strategista suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena on luoda positiivinen ja totuudenmukainen kuva organisaatiosta, mikä vaikuttaa työntekijöiden kokemukseen ja sitoutumiseen.

Haasteet: Rekrytointiongelmat ja työntekijäkokemuksen huomioiminen

  • Viestintä: Tärkeä osa mielikuvan rakentamista, mutta ei ainoa tekijä
  • Työntekijäkokemus: Avainasemassa, kyselyt ja haastattelut tärkeitä

Työnantajamielikuvan kehittämisen toimenpiteet

  • Strategia: Viestintästrategian kehittäminen, johon sisältyy sisällöntuotanto ja mainonta
  • Työntekijäkokemuksen parantaminen: Kuuntelu ja osallistaminen ovat keskeisiä
  • Jatkuvuus: Kehittämisen nähdään olevan jatkuvaa prosessia

Työnantajamielikuvan parantamiseen liittyy useita käytännön toimenpiteitä, kuten viestinnän kehittäminen, työntekijöiden osallistaminen ja jatkuvan kehityksen varmistaminen. Tämä edellyttää organisaation sisäisen kulttuurin ymmärtämistä ja kehittämistä.

Käytännön toimenpiteet: Viestintästrategia, työntekijäkokemuksen parantaminen, jatkuvuus

  • Viestinnän rooli: Keskeinen, mutta ei ainoa tekijä
  • Organisaation sisäinen kulttuuri: Keskeinen osa työnantajamielikuvan kehittämisessä

Yhteenveto

Podcast-jaksossa Miira Peltomaa korostaa työnantajamielikuvan kehittämisen merkitystä ja monitahoisuutta. Työnantajamielikuvan rakentaminen vaatii johdon ja työntekijöiden sitoutumista ja aktiivista osallistumista. Viestinnän rooli on tärkeä, mutta ei ainoa tekijä. Mielikuvan parantamiseen liittyy organisaation sisäisen kulttuurin kehittäminen, jatkuva arviointi ja kehitys sekä avoin kommunikaatio kaikilla tasoilla.